Skip to content
Số 1, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tôn chỉ, mục đích
     Hội dược Bệnh viện Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các dược sĩ và các tổ chức, cá nhân khác hoạt động tại các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám bệnh, hoặc làm công tác lãnh đạo, quản lý, đào tạo, nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực dược bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, tự nguyện thành lập và hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật, với mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và hỗ trợ hội viên về kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, công nghệ, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của công tác dược bệnh viện theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
Tên, biểu trưng, tên miền website và thông tin liên hệ:
Tên tiếng Việt: Hội Dược bệnh viện Hà Nội.
Tên tiếng Anh: Hanoi Hospital Pharmacy Association.
Tên viết tắt: HHPA.
Website:
http://www.hnhpa.com
Email: hoiduocbenhvienhanoi@gmail.com
Địa chỉ : Số 1, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội


1. TS. Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch                                       
    Email: Ductrung108@gmail.com
2. PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Phó chủ tịch, kiêm tổng thư ký   
    Email: huongntl@hup.edu.vn
3. TS. Phan Quỳnh Lan,  Phó chủ tịch                                                                          
    Email: Phanquynhlan@gmail.com
4. ThS. Vũ Duy Hồng, Phó chủ tịch                                                                             
    Email: Honghuyethoc@gmail.com
5. DSCK2. Nguyễn Thị Dừa,  Phó chủ tịch                                                                   
    Email: Duaxphn@gmail.com


Lịch sử xây dựng và phát triển

 Ngày 04 tháng 6 năm 2011, xuất phát từ nguyện vọng của các dược sĩ và các tổ chức, cá nhân khác hoạt động trong lĩnh vực dược bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, cũng như  nhu  cầu thực tiễn của công tác dược bệnh viện trong giai đoạn mới, được đồng ý của các cơ quan hữu quan, Đại hội đại biểu Hội Dược bệnh viện Hà Nội được triệu tập. Đại hội được tổ chức trọng thể tại Hội trường lớn Bệnh viện Bạch Mai và tại Đại hội này,  Chi Hội Dược bệnh viện Hà Nội trực thuộc Hội Dược học thành phố Hà Nội đã được thành lập. Đại hội đã  bầu Ban Chấp hành Chi Hội khoá I gồm 25 Uỷ viên. Phiên họp lần thứ nhất của BCH đã bầu các chức danh lãnh đạo Chi Hội và đã được Hội Dược học thành phố Hà Nội chuẩn y: TS.DS. Phạm Minh Hưng là Trưởng Chi Hội. Để phù hợp với lĩnh vực, quy mô hoạt động và giúp cho các tổ chức hội chuyên ngành phát triển, ngày 19/10/2012 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4741/QĐ-UBND, cho phép đổi tên Hội Dược học thành phố Hà Nội thành Hiệp hội Dược học thành phố Hà Nội và phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Dược học thành phố Hà Nội. Tiếp theo, ngày 28/8/2013 Hiệp hội Dược học thành phố Hà Nội cũng ra Quyết định số 12/QĐ-HHD đổi tên Chi Hội Dược bệnh viện Hà Nội thành Hội Dược bệnh viện Hà Nội, Ban chấp hành Chi Hội Dược bệnh viện Hà Nội thành Ban chấp hành Hội Dược bệnh viện Hà Nội và TS.DS. Phạm Minh Hưng là Chủ tịch Hội, cũng như các Phó trưởng Chi Hội thành Phó chủ tịch Hội, Thư ký Chi Hội thành Tổng Thư ký. Song song với việc xây dựng, củng cố mạng lưới, tổ chức Hội về mọi mặt, ngay từ năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, Ban Chấp hành Hội dược bệnh viện Hà Nội khoá I (2011 – 1016) cũng đã tổ chức thành công các Hội nghị chuyên ngành về công tác dược bệnh viện với chất lượng chuyên môn ngày càng cao, tính thiết thực, hiệu quả ngày càng được chú trọng, sức thu hút, lan toả ngày càng mạnh mẽ, không chỉ trong phạm vi TP Hà Nội mà đã đến với các tỉnh, thành trên cả nước.
   Đại hội đại biểu Hội  Dược bệnh viện Hà Nội khoá III, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Bệnh Viện TWQĐ 108, Hà Nội. Đại hội đã đã tạo nên một diễn đàn thảo luận sôi nổi bàn về phương hướng hoạt động, củng cố tổ chức Hội, nhằm tạo bước phát triển mới, mang tính đột phá, tính chuyên nghiệp cao, lan toả và hội nhập sâu rộng hơn nữa. Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) và bầu Ban Chấp hành khoá II, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 17 Uỷ viên. Phiên họp lần thứ nhất, BCH đã bầu các chức danh lãnh đạo Hội, lãnh đạo các ban và đã được Hiệp hội Dược học thành phố Hà Nội chuẩn y. Đến nay, ngoài Văn phòng Hội, tổ chức Hội có các ban: Ban Kiểm tra; Ban tổ chức và Phát triển mạng lưới Hội; Ban Khoa học và Truyền thông; Ban Kinh tế và Đối ngoại; Ban Biên tập và Quản trị Trang Thông tin điện tử của Hội và các Chi hội cơ sở trực thuộc Hội.
     Nhờ sự tham gia tích cực của các hội viên và nhiều dược sĩ công tác, giảng dạy, nghiên cứu, quản lý trong lĩnh vực dược bệnh viện tại các tỉnh thành, cùng với tâm huyết của BCH nhiệm kỳ mơí, chất lượng công tác nghiệp vụ, chuyên môn của Hội đã có những bước tiến rõ rệt. 
Địa vị pháp lý, trụ sở
Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ của Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Trụ sở của Hội  đặt tại thành phố Hà Nội.
Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
1. Tổ chức của Hội nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội và hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành Dược bệnh viện.
2. Hội là một thành viên của Hiệp hội Dược học thành phố Hà Nội, hoạt động của Hội tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.
Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
1. Tự nguyện, tự quản.
2. Dân chủ, bình đẳng; công khai, minh bạch;
3.Tự đảm bảo kinh phí hoạt động.
4. Không vì mục đích lợi nhuận.
5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.
Quyền hạn của Hội 
1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội.
2. Đại diện cho hội viên trong quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.
3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.
4. Tham gia chương trình, dự án , đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội về lĩnh vực Dược bệnh viện theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.
5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật liên quan  đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến sự phát triển của Hội và lĩnh vực Hội hoạt động.
6. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, phát hành sách, tạp chí, bản tin nội bộ; đăng bài viết, thông tin về chuyên môn, nghiệp vụ, hoạt động của Hội, hội viên,… trên website của Hội, để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ của hội viên, theo đúng các quy định của pháp luật.
7. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội theo quy định của pháp luật.
8. Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật.
9. Được gây quỹ  Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và  nguồn thu từ hoạt động dịch vụ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật để có kinh phí hoạt động và gây quỹ.
10. Được nhận tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
11. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ Nhà nước giao.
12. Được gia nhập tổ chức Hội, hoặc Liên hiệp Hội, hay Hiệp Hội,… của Trung ương có cùng chuyên ngành, lĩnh vực hoạt động và được ký kết để thực hiện các thỏa thuận, liên kết với các tổ chức nói trên, theo quy định của pháp luật, sau khi đã báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà Hội hoạt động và được sự đồng ý của cơ quan cho phép thành lập Hội.
Nhiệm vụ
1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.
4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
5. Hòa giải các tranh chấp và giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.
6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của hội.
7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Back To Top