Skip to content
Số 1, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC DƯỢC BỆNH VIỆN HÀ NỘI MỞ RỘNG NĂM 2023

HIỆP HỘI DƯỢC HỌC TP HÀ NỘI
HỘI DƯỢC BỆNH VIỆN HÀ NỘI
                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                    Hà Nội, ngày 29 tháng  05  năm 2023
 

THÔNG BÁO SỐ 2

V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học Dược bệnh viện Hà Nội mở rộng Năm 2023

 
                          Kính gửi:  ………………………………………………………..

Ban chấp hành Hội Dược bệnh viện Hà Nội và Ban tổ chức Hội nghị khoa học Dược Bệnh viện Hà Nội mở rộng năm 2023 trân trọng thông báo thay đổi một số thông tin ở thông báo số 1 như sau:
                         Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sài Gòn Hạ Long
                         Địa chỉ: 168 đường Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
                         Thời gian: Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 8 năm 2023.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Thường trực Ban tổ chức Hội nghị:

  1. TS. Nguyễn Đức Trung. ĐT: 0983090389.     Email: Ductrung108@gmail.com
  2. PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương. ĐT: 0904308406. Email: huongntl@hup.edu.vn
  3. TS. Phan Quỳnh Lan. ĐT: 0989190618. Email: Phanquynhlan@gmail.com
  4. ThS. Vũ Duy Hồng. ĐT: 0916452111. Email: Honghuyethoc@gmail.com
  5. DSCK2. Nguyễn Thị Dừa. ĐT: 0988744409. Email: Duaxphn@gmail.com
  6. ThS. Đinh Đình Chính. ĐT: 0868088999. Email: chinhduocsy@yahoo.com

Nơi nhận:

– Như trên;                                                                                                                                  CHỦ TỊCH

– BQT & BT Website;                                                                                                                         Đã ký

– Lưu VP Hội.                                                                                                                                            TS.DS Nguyễn Đức Trung
Thông báo số  2
Thư ngỏ tham gia và tài trợ Hội nghị Dược Bệnh viện Hà Nội mở rộng 2023

aichi

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top