Hội nghị Khoa học Dược Bệnh viện Hà Nội mở rộng 2016 sẽ được tổ chức vào hai ngày: 19, 20/8/2017 - Tại Khách sạn Sài Gòn, Hạ Long. 
 
Các báo cáo oral và poster đều đã được in trong cuốn Kỷ yếu hội nghị khoa học Dược bệnh viện Hà nội mở rộng - sẽ được gửi đến các báo cáo viên và đại biểu tham dự trong buổi Hội nghị tới.

 

 
Để ghi nhận đóng góp của báo cáo viên cho Hội nghị, các Báo cáo viên sẽ được Ban Tổ Chức trao tặng "Giấy chứng nhận đã báo cáo đề tài nghiên cứu"

 

 
Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng được Ban Tổ Chức trao "Giấy chứng nhận đã tham dự Hội nghị".