http//www.hnhpa.com
 
HIỆP HỘI DƯỢC HỌC TP HÀ NỘI             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI DƯỢC BỆNH VIỆN HÀ NỘI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                      

                                                               Hà Nội, ngày  01  tháng  01  năm 2018

 
THÔNG BÁO SỐ 1
 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học Dược bệnh viện Hà Nội mở rộng năm 2018
 
      Kính gửi:  ………………………………………………………..
 
 
 
     Trước tiên, thay mặt Hội, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý đơn vị đã đồng hành cùng các hoạt động khoa học, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của Hội Dược bệnh viện Hà Nội trong nhiều năm qua.
 
     Thực hiện kế hoạch công tác theo chức năng nhiệm vụ của Hội, chúng tôi sẽ tổ chức “Hội nghị Khoa học Dược bệnh viện Hà Nội mở rộng năm 2018”.

- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sao Mai, số 20 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, Tp. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
- Thời gian dự kiến: ngày 20 -  21 tháng 7 năm 2018 (02 ngày, Thứ 7 và Chủ nhật) 

     Đây là Hội nghị Khoa học được tổ chức hàng năm, chuyên ngành về Dược bệnh viện, với các báo cáo khoa học của các chuyên gia, dược sỹ, bác sỹ đang hoạt động trong lĩnh vực dược bệnh viện.

      Hội nghị tập trung vào các chuyên đề: Dược lâm sàng và thông tin tư vấn thuốc; Khảo sát tương tác thuốc; Giám sát người bệnh dùng thuốc; Quản lý hoạt động kê đơn thuốc; Theo dõi và báo cáo ADR; Theo dõi trị liệu; Cập nhật các quy định về đấu thầu, cung ứng thuốc; Đảm bảo chất lượng thuốc; Đào tạo liên tục về công tác Dược bệnh viện; Công nghệ thông tin dược; Các kỹ thuật dược bệnh viện; Quản lý dược bệnh viện; Dược cộng đồng; Hoạt động nghiên cứu khoa học; Tổ chức, quản lý hoạt động nhà thuốc bệnh viện.      

      Hội nghị sẽ đón tiếp các đại biểu/khách mời là các nhà quản lý, lãnh đạo một số bệnh viện, lãnh đạo các khoa dược, các dược sỹ, bác sỹ đến từ bệnh viện, đơn vị y tế và cơ quan khác đóng trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

      Đây cũng là kênh truyền thông hiệu quả để quảng bá hoạt động và các thành tựu nghiên cứu khoa học chuyên ngành của các đơn vị với đồng nghiệp và xã hội.
     
      Để góp phần vào sự thành công của sự kiện này, chúng tôi trân trọng kính mời các đại biểu của quý đơn vị tham dự Hội nghị và nếu quý đơn vị có đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên đề nói trên, có thể đăng ký để báo cáo tại Hội nghị.
  (xem Phụ lục kèm theo Thông báo số 1: Quy định về đăng ký đề tài, nộp đề tài, quyền lợi của báo cáo viên và Đăng ký, nhận Giấy mời tham dự, quyền lợi của đại biểu)

      Ban tổ chức Hội nghị sẽ tiếp tục cập nhật bằng văn bản và đăng trên website của Hội (http//www. hnhpa.com) các thông tin về: Chương trình Hội nghị; Danh mục các đề tài khoa học, Báo cáo viên sẽ báo cáo tại Hội nghị; Mẫu đăng ký danh sách đại biểu, các mục đại biểu sẽ tham gia trong Hội nghị; Các nội dung khác liên quan.

      Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Thường trực Ban tổ chức Hội nghị:
- Mr. Hoàng Trọng Thu, M: 092 355 6886, E: hoangtrongthu2009@gmail.com
- Mrs. Nguyễn Thị Hồng Thủy, M: 091 218 3245, E: nguyenhongthuybm@yahoo.com   
      Xin chân thành cảm ơn!
                                                                                       
                                                                                         CHỦ TỊCH HỘI
 
 
 
 
                                                                                                 
                                                                                 TS.DS PHẠM MINH HƯNG
Nơi nhận:
-          Như trên;
-          BQT & BT Website;
-          Lưu VP Hội.
 
 PHỤ LỤC KÈM THÔNG BÁO SỐ 1 
 
QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI, NỘP ĐỀ TÀI, QUYỀN LỢI CỦA BÁO CÁO VIÊN VÀ ĐĂNG KÝ, NHẬN GIẤY MỜI THAM DỰ, QUYỀN LỢI CỦA ĐẠI BIỂU
(Phụ lục kèm theo Thông báo số 1, ngày 01/01/2018 của Hội Dược bệnh viện Hà Nội)

1. Đăng ký và nộp đề tài khoa học báo cáo tại Hội nghị và quyền lợi của Báo cáo viên
- Đăng ký báo cáo khoa học tại Hội nghị qua email, với các thông tin sau:
* Tên, địa chỉ bệnh viện/đơn vị của báo cáo viên
* Tên báo cáo khoa học
* Họ tên báo cáo viên
* Đăng ký báo cáo miệng (oral), hay báo cáo poster
* Thông tin liên hệ của báo cáo viên (Điện thoại, Email)
* Tóm tắt báo cáo
Tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, mỗi bản tóm tắt không quá 350 từ, sắp xếp theo bố cục sau:
- Tên đề tài (Title)
- Tên tác giả/nhóm tác giả, kèm theo nơi công tác (Authors)
- Từ khóa: tối đa 5 từ khóa (Keywords)
- Nội dung của bản tóm tắt (Abstract body): Mục đích nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu, Kết luận (Purpose, Methods, Results and Conclusion)
Lưu ý: Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm không nhất thiết phải theo bố cục này
 
- Hạn chót đăng ký đề tài báo cáo tại hội nghị: ngày 28/02/2018.
 
- Ban tổ chức Hội nghị thông báo Danh sách chính thức đề tài, Báo cáo viên sẽ được báo cáo tại Hội nghị: ngày 15/3/2018.
 
- Hạn chót nộp slides báo cáo (báo cáo oral) hoặc poster (báo cáo poster): ngày 15/4/2018.
(Hướng dẫn quy cách làm silde báo cáo và poster sẽ được gửi trực tiếp cho báo cáo viên qua email)
 
- Quyền lợi của Báo cáo viên (ngoài quyền lợi của đại biểu tham dự Hội nghị ở mục 2):
+ Được tặng Kỷ niệm chương kèm “Giấy chứng nhận đã báo cáo đề tài khoa học” và được mời dự bữa cơm gặp mặt với Ban tổ chức Hội nghị (19h ngày 20/7/2018 tại KS Sao Mai).
+ Được tài trợ toàn bộ phòng nghỉ 02 đêm (20 – 21/7/2018) tại KS Sao Mai.
+ Được trả toàn bộ tiền vé phương tiện đi/về để tham dự Hội nghị (nếu không có nhà tài trợ khác chi trả và có đầy đủ chứng từ thể hiện phương tiện, số tiền đã chi ở hạng vé phổ thông).
 
- Địa chỉ nhận đăng ký đề tài, gửi vào địa chỉ Email: hoiduocbenhvienhanoi@gmail.com 
 
- Nếu có nhu cầu trao đổi thêm, gửi vào địa chỉ Email: lienhuongdls@gmail.com

2. Đăng ký đại biểu, nhận Giấy mời và quyền lợi của đại biểu tham dự Hội nghị
- Hạn chót nhận đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị: Theo quy định ghi trong Biểu mẫu trong THÔNG BÁO SỐ 2 sẽ phát hành và đăng trên địa chỉ Website của của Hội Dược bệnh viện Hà Nội: http//www.hnhpa.com
- Giấy mời tham dự Hội nghị: Ban tổ chức Hội nghị sẽ chuyển Giấy mời tham dự Hội nghị đến những đại biểu đã đăng ký theo Biểu mẫu trong THÔNG BÁO SỐ 2 nói trên và cập nhật thông tin về Hội nghị trên Website của của Hội: http//www.hnhpa.com
- Quyền lợi của đại biểu tham dự Hội nghị:
* Được cấp phát miễn phí các tài liệu Hội nghị.
* Được phục vụ miễn phí trong 01 ngày (21/7/2018) tại KS Sao Mai: 02 lần teabreak, 01 bữa trưa, 01 suất dự tiệc Galadinner.
* Được cấp “Giấy chứng nhân đã tham dự Hội nghị” ngay sau khi kết thúc Hội nghị cho đại biểu có tên trong danh sách đã Đăng ký gửi đến địa chỉ Email của BTC và có tham dự Hội nghị.
Ghi chú: Đại biểu tự túc phòng nghỉ, phương tiện đi lại và các nhu cầu cá nhân khác./.


HÌNH ẢNH VỀ KHÁCH SẠN SAO MAI - nơi Hội nghị diễn ra 

tong-the-khach-san-sao-mai-(1).jpg