http://www.hnhpa.com
 
HIỆP HỘI DƯỢC HỌC TP HÀ NỘI             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI DƯỢC BỆNH VIỆN HÀ NỘI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                     

                                                               Hà Nội, ngày 28  tháng 6  năm 2018

 
THÔNG BÁO SỐ 3
V/v nhận “THƯ MỜI” tham dự Hội nghị (có Chương trình chi tiết)
 và Phiếu Hướng dẫn đi xe ô tô (45 chỗ) đưa đón đại biểu của Ban tổ chức
Hội nghị khoa học Dược bệnh viện Hà Nội mở rộng lần thứ 6 - năm 2018
 
      Kính gửi: các đơn vị, cá nhân
 
 
 
     Như THÔNG BÁO SỐ 2 ngày 07/5/2018 của Hội Dược bệnh viện Hà Nội: “Hội nghị Khoa học Dược bệnh viện Hà Nội mở rộng lần thứ 6 - năm 2018” sẽ được tổ chức tại Khách sạn Sao Mai, số 20 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, Tp. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá vào ngày 28 -  29 tháng 7  năm 2018.
     Một lần nữa, Ban tổ chức Hội nghị trân trọng cảm ơn các đơn vị, cá nhân đã quan tâm đến các hoạt động chuyên ngành Dược bệnh viện của Hội và đăng ký tham dự Hội nghị.
     Sau đây là một số thông tin cập nhật về Hội nghị:
1/ Nhận “THƯ MỜI” tham dự Hội nghị và gia hạn thời hạn đăng ký đại biểu
       Từ ngày 01/7/2018, Ban tổ chức sẽ gửi chuyển phát nhanh “THƯ MỜI” đến địa chỉ của các Đoàn đại biểu/Đại biểu đã đăng ký và thực hiện các quy định trong “Thông báo số 2” ngày 07/5/2018 của Hội Dược bệnh viện Hà Nội.
       Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một số đơn vị, cá nhân mới nhận được thông tin về Hội nghị, nhưng vẫn có nguyện vọng được tham dự, do vậy Ban tổ chức Hội nghị đã quyết định gia hạn thời hạn đăng ký đại biểu đến ngày 10/7/2018. Đề nghị các đơn vị, cá nhân khẩn trương chuyển thông tin đăng ký đại biểu bằng email và thực hiện các quy định đã ghi theo mẫu “Bản đăng ký đại biểu” trong “Thông báo số 2” nói trên và đăng trên website của Hội Dược bệnh viện Hà Nội (http://www. hnhpa.com).
2/  Nhận Phiếu Hướng dẫn đi xe ô tô (45 chỗ) đưa đón đại biểu của Ban tổ chức Hội nghị
       Mỗi đoàn đại biểu, hoặc đại biểu (một cá nhân) đã đăng ký đi xe ô tô sẽ nhận được 01 Phiếu Hướng dẫn đại biểu đi xe ô tô 45 chỗ của Ban tổ chức Hội nghị trong cùng bao bì chuyển phát nhanh “THƯ MỜI” sẽ được gửi đến địa chỉ đại biểu đã đăng ký.
 
Lưu ý: Khi tham dự Hội nghị Đại biểu  mang theo THƯ MỜI để được miễn phí gửi xe tại KS Sao Mai, nhận Thẻ Đại biểu, tài liệu Hội nghị, Giấy chứng nhận đã tham dự Hội nghị, ăn trưa và tiệc Galadinner.
    Có thể xem hình ảnh: “THƯ MỜI” tại đây Chương trình Hội nghị tại đây
     Ban tổ chức Hội nghị sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Hội nghị trên website của Hội.
     Để được hướng dẫn chi tiết, xin vui lòng liên hệ Thường trực Ban tổ chức Hội nghị:
- Mr. Hoàng Trọng Thu, M: 092 355 6886, E: hoangtrongthu2009@gmail.com
- Mrs. Nguyễn Thị Hồng Thủy, M: 091 218 3245, E: nguyenhongthuybm@yahoo.com   
       Trân trọng  cảm ơn!
                                                                                       
                                                                                          CHỦ TỊCH HỘI
 
 
                                                                                     TS.DS. PHẠM MINH HƯNG                                                                                      
Nơi nhận:
- BQT & BT Website;
- Lưu VP Hội.