HIỆP HỘI DƯỢC HỌC TP HÀ NỘI             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI DƯỢC BỆNH VIỆN HÀ NỘI                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Số: 02/HDBVHN -TB                                   

                                                               Hà Nội, ngày  07  tháng  5  năm 2018

 
THÔNG BÁO SỐ 2
Về thông tin cập nhật, thời gian tổ chức Hội nghị, Chương trình (chính thức) và quy định Đăng ký tham dự Hội nghị Khoa học Dược bệnh viện Hà Nội mở rộng lần thứ 6  năm 2018
 
 
Kính gửi: Quý đơn vị, đại biểu
 
“Hội nghị Khoa học Dược bệnh viện Hà Nội mở rộng lần thứ 6 - năm 2018” sẽ được tổ chức tại Khách sạn Sao Mai, số 20 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, Tp. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Cho đến nay, công tác chuẩn bị cho Hội nghị cũng đã đạt tiến độ đề ra.
Để các đơn vị, cá nhân quan tâm đến Hội nghị chủ động hơn, Ban tổ chức Hội nghị xin cập nhật một số thông tin mới sau đây:
1/ Thời gian tổ chức Hội nghị:  lùi so với kế hoạch cũ là 07 ngày, tức là Hội nghị sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 28 – 29/7/2018 (địa điểm không thay đổi). Ban tổ chức Hội nghị mong được Quý đơn vị và đại biểu  thông cảm do việc điều chỉnh thời gian này.
2/ CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ chính thức (xem file đính kèm).
3/ Ban tổ chức Hội nghị hỗ trợ đi xe ô tô miễn phí cho đại biểu tham dự Hội nghị có lộ trình Hà Nội – Thanh Hoá - Hà Nội (Đi, XP từ Hà Nội: 13h30 ngày 27/72018; Về, XP từ KS.Sao Mai: 9h30 ngày 29/7/2018). Việc đăng ký đi xe ô tô (xe 45 chỗ) đồng thời với Đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị theo Mẫu BẢN ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ qua email, ghi ở mục 5 dưới đây.
4/ Hội nghị có thu Phí tham dự Hội nghị của đại biểu. Việc thu Phí tham dự Hội nghị, một mặt để đại biểu chia sẻ một phần chi phí, mặt khác giúp Ban tổ chức Hội nghị chủ động hơn trong khâu dự trù, lập kế hoạch đón tiếp đại biểu. Mức thu: 300.000 VNĐ (Ba trăm nghìn đồng)/đại biểu và được chuyển vào tài khoản của Hội Dược bệnh viện Hà Nội.
5/ Đăng ký tham dự Hội nghị: Để thuận lợi cho việc tiếp nhận và ghi đúng thông tin của   Đại biểu trên THƯ MỜI, Ban tổ chức Hội nghị đề nghị các đoàn đại biểu/đại biểu đăng ký qua email và gửi bằng file excel (có mẫu BẢN ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ gửi kèm), hoặc download mẫu BẢN ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ trên website của Hội Dược bệnh viện Hà Nội (http//www.hnhpa.com).
6/ Quyền lợi của mỗi đại biểu:
         - Được nhận THƯ MỜI tham dự Hội nghị: Ban tổ chức Hội nghị sẽ chuyển Thư  mời tham dự Hội nghị đến những đại biểu đã đăng ký theo Biểu mẫu trong THÔNG BÁO SỐ 2.
         - Được tham dự Hội nghị.
         - Được cấp phát miễn phí tài liệu Hội nghị.
         - Được phục vụ miễn phí trong 01 ngày (28/7/2018): 02 lần teabreak, 01 bữa trưa, 01 suất dự tiệc Galadinner tại KS Sao Mai.
         - Được cấp “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ THAM DỰ HỘI NGHỊ” ngay sau khi Tổng kết hoạt động khoa học cho đại biểu có tham dự Hội nghị, có tên trong file BẢN ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ đã gửi đến địa chỉ email theo quy định.
 Ghi chú: Các đoàn đại biểu/đại biểu tham dự Hội nghị tự túc phòng nghỉ, phương tiện đi lại và các nhu cầu cá nhân khác.
            Ban tổ chức trân trọng kính mời tất cả các đoàn đại biểu/đại biểu quan tâm đến hoạt động khoa học chuyên ngành Dược bệnh viện tiếp tục đồng hành và tham dự Hội nghị.
Để tìm hiểu thêm về Hội nghị, xin liên hệ, hoặc gửi email cho Thường trực Ban tổ chức Hội nghị, chúng tôi sẽ gửi THÔNG BÁO SỐ 2 (kèm mẫu BẢN ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ) qua địa chỉ email của quý đơn vị/đại biểu.
- Mr. Hoàng Trọng Thu, M: 092 355 6886, E: hoangtrongthu2009@gmail.com
- Mrs. Nguyễn Thị Hồng Thủy, M: 091 218 3245, E: nguyenhongthuybm@yahoo.com
             Xin chân thành cảm ơn!
                                                                                       
                                                                                          CHỦ TỊCH HỘI
 
 
 
                                                                                         TS.DS PHẠM MINH HƯNG
 
                                                                                           
                                                                                                                                                                                           Nơi nhận:
- Như trên;;
- BQT & BT Website (để đăng);
- Lưu VP Hội.
 
Download Chương trình chi tiết Hội nghị và Mẫu đăng kí đại biểu tham dự Hội nghị tại đây