HIỆP HỘI DƯỢC HỌC TP HÀ NỘI                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI DƯỢC BỆNH VIỆN HÀ NỘI                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    
                                                                                       Hà Nội, ngày 22 tháng  07  năm 2019
 
                                                       THÔNG BÁO SỐ 1

            Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học Dược bệnh viện Hà Nội mở rộng năm 2019
 
Kính gửi:  ………………………………………………………..
…………………………….

Trước tiên, thay mặt Hội, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý đơn vị đã đồng hành cùng các hoạt động khoa học, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của Hội Dược bệnh viện Hà Nội trong nhiều năm qua.
 
Thực hiện kế hoạch công tác theo chức năng nhiệm vụ của Hội, chúng tôi sẽ tổ chức “Hội nghị Khoa học Dược bệnh viện Hà Nội mở rộng năm 2019”.

  • Địa điểm tổ chức: Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh; Thành phố Hà Nội

  • Thời gian: Thứ bảy ngày 14/12 và Chủ nhật ngày15/12/2019. 

Đây là Hội nghị Khoa học thường niên, chuyên ngành Dược bệnh viện, với các báo cáo khoa học của các chuyên gia, dược sỹ, bác sỹ đang hoạt động trong lĩnh vực dược bệnh viện.
Hội nghị tập trung vào các chuyên đề: Dược lâm sàng, cung ứng thuốc và quản lý dược bệnh viện.  
Hội nghị sẽ đón tiếp các đại biểu/khách mời là các nhà quản lý, lãnh đạo một số bệnh viện, lãnh đạo các khoa dược, các dược sỹ, bác sỹ đến từ bệnh viện, đơn vị y tế và cơ quan khác đóng trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Đây cũng là kênh truyền thông hiệu quả để quảng bá hoạt động và các thành tựu nghiên cứu khoa học chuyên ngành của các đơn vị với đồng nghiệp và xã hội.
Để góp phần vào sự thành công của sự kiện này, chúng tôi trân trọng kính mời các đại biểu của quý đơn vị tham dự Hội nghị và nếu quý đơn vị có đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên đề nói trên, có thể đăng ký để báo cáo tại Hội nghị. (xem Phụ lục kèm theo Thông báo số 1: Quy định về đăng ký đề tài, nộp đề tài, quyền lợi của báo cáo viên và Đăng ký, nhận Giấy mời tham dự, quyền lợi của đại biểu)
 
Ban tổ chức Hội nghị sẽ tiếp tục cập nhật bằng văn bản và đăng trên website của Hội (http//www.hnhpa.com) các thông tin về: Chương trình Hội nghị; Danh mục các đề tài khoa học, Báo cáo viên sẽ báo cáo tại Hội nghị; Mẫu đăng ký danh sách đại biểu, các mục đại biểu sẽ tham gia trong Hội nghị; Các nội dung khác liên quan.
 
Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Thường trực Ban tổ chức Hội nghị:
- DSCKII. Nguyễn Thị Hồng Thủy,
ĐT: 0912183245, Email: nguyenhongthuybm@yahoo.com
- TS. Hoàng Thị Minh Hiền;
ĐT: 0904007428. Email: hien_duoc_huu_nghi@yahoo.com
- Ths. Nguyễn Thị Đại Phong;
ĐT: 0788889962; Emai: phongngoctra@gmail.com
      
Xin chân thành cảm ơn!
                                                                                       
                                                                                        CHỦ TỊCH HỘI
 
 
 
 
                                                                                                 
                                                                                TS.DS PHẠM MINH HƯNG
Nơi nhận:
-     Như trên;
-     BQT & BT Website;
-     Lưu VP Hội.
 
 

                                               PHỤ LỤC KÈM THÔNG BÁO SỐ 1 
 
          QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI, NỘP ĐỀ TÀI, QUYỀN LỢI CỦA BÁO CÁO VIÊN
                   VÀ ĐĂNG KÝ, NHẬN GIẤY MỜI THAM DỰ, QUYỀN LỢI CỦA ĐẠI BIỂU

                   (Phụ lục kèm theo Thông báo số 1, ngày  22/7/2019 của Hội Dược bệnh viện Hà Nội)

1. Đăng ký và nộp đề tài khoa học báo cáo tại Hội nghị và quyền lợi của Báo cáo viên
- Đăng ký báo cáo khoa học tại Hội nghị qua email, với các thông tin sau:
* Tên, địa chỉ bệnh viện/đơn vị của báo cáo viên
* Tên báo cáo khoa học
* Họ tên báo cáo viên
* Đăng ký báo cáo miệng (oral), hay báo cáo poster
* Thông tin liên hệ của báo cáo viên (Điện thoại, Email)
* Tóm tắt báo cáo
Tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, mỗi bản tóm tắt không quá 350 từ, sắp xếp theo bố cục sau:
- Tên đề tài (Title)
- Tên tác giả/nhóm tác giả, kèm theo nơi công tác (Authors)
- Từ khóa: tối đa 5 từ khóa (Keywords)
- Nội dung của bản tóm tắt (Abstract body): Mục đích nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu, Kết luận (Purpose, Methods, Results and Conclusion)
Lưu ý: Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm không nhất thiết phải theo bố cục này
- Hạn chót đăng ký đề tài báo cáo tại hội nghị: ngày 30/08/2019.
- Ban tổ chức Hội nghị thông báo Danh sách chính thức đề tài, Báo cáo viên sẽ được báo cáo tại Hội nghị: ngày 15/09/2019.
- Hạn chót nộp slides báo cáo (báo cáo oral) hoặc poster (báo cáo poster): ngày 15/10/ 2019.
(Hướng dẫn quy cách làm silde báo cáo và poster sẽ được gửi trực tiếp cho báo cáo viên qua email)
- Quyền lợi của Báo cáo viên (ngoài quyền lợi của đại biểu tham dự Hội nghị ở mục 2):
+ Được tặng Kỷ niệm chương kèm “Giấy chứng nhận đã báo cáo đề tài khoa học” .
+ Được tài trợ toàn bộ phòng nghỉ 02 đêm (13 – 14/12/2019) tại KS .
+ Được trả toàn bộ tiền vé phương tiện đi/về để tham dự Hội nghị (nếu không có nhà tài trợ khác chi trả và có đầy đủ chứng từ thể hiện phương tiện, số tiền đã chi ở hạng vé phổ thông, chỉ áp dụng với khách ở ngoài Hà nội).
- Địa chỉ nhận đăng ký đề tài, gửi vào địa chỉ Email: hoiduocbenhvienhanoi@gmail.com 
- Nếu có nhu cầu trao đổi thêm, gửi vào địa chỉ Email: lienhuongdls@gmail.com
2. Đăng ký đại biểu, nhận Giấy mời và quyền lợi của đại biểu tham dự Hội nghị
Hạn chót nhận đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị: Theo quy định ghi trong Biểu mẫu trong THÔNG BÁO SỐ 2 sẽ phát hành và đăng trên địa chỉ Website của của Hội Dược bệnh viện Hà Nội: http//www.hnhpa.com.
- Phí tham dự Hội nghị của người tham dự: 1.000.000 VNĐ ( Một triệu đồng )/ một người.
- Giấy mời tham dự Hội nghị: Ban tổ chức Hội nghị sẽ chuyển Giấy mời tham dự Hội nghị đến những đại biểu đã đăng ký theo Biểu mẫu trong THÔNG BÁO SỐ 2 nói trên và cập nhật thông tin về Hội nghị trên Website của của Hội: http//www.hnhpa.com .
- Quyền lợi của đại biểu tham dự Hội nghị:
* Được cấp phát miễn phí các tài liệu Hội nghị.
* Được phục vụ miễn phí trong 01 ngày (14/12/2019) tại KS Pullman: 02 lần teabreak, 01 bữa trưa, 01 suất dự tiệc Galadinner.
* Được cấp “Giấy chứng nhân đã tham dự Hội nghị” ngay sau khi kết thúc Hội nghị cho đại biểu có tên trong danh sách đã Đăng ký gửi đến địa chỉ Email của BTC và có tham dự Hội nghị.
Ghi chú: Đại biểu tự túc phòng nghỉ, phương tiện đi lại và các nhu cầu cá nhân khác./.