Ban tổ chức Hội nghị trân trọng gửi quý đồng nghiệp Mẫu đăng ký đại biểu Hội nghị 2019. Đây là mẫu đăng ký bổ sung cho Thông báo số 2 của Hội về Hội nghị dược bệnh viện Hà Nội mở rộng 2019.

Kính mời các đoàn đại biểu/đại biểu hoàn thiện Mẫu đăng ký đại biểu Hội nghị 2019 và gửi về email như đã ghi trong Mẫu đăng ký.

Trân trọng,