HIỆP HỘI DƯỢC HỌC TP HÀ NỘI          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI DƯỢC BỆNH VIỆN HÀ NỘI                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                      

                                                               Hà Nội, ngày 03  tháng  07  năm 2017

 
THÔNG BÁO
Kế hoạch tổ chức “Hội nghị Khoa học Dược bệnh viện Hà Nội mở rộng năm 2017”
 
 
                       Kính gửi:           .                                                      .                                                               
 
          Thay mặt Hội Dược bệnh viện Hà Nội, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Đơn vị đã đồng hành cùng các hoạt động khoa học, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của Hội trong nhiều năm qua.
 
          Thực hiện kế hoạch công tác, chúng tôi sẽ tổ chức “Hội nghị Khoa học Dược bệnh viện Hà Nội mở rộng năm 2017”.
Thời gian 02 ngày: Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 19 - 20 tháng 8  năm 2017.   
          Địa điểm: KS. Sài Gòn – Hạ Long (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Đây là Hội nghị Khoa học được tổ chức hàng năm, chuyên ngành về Dược bệnh viện,  với sự tham gia báo cáo khoa học của các chuyên gia và các  dược sỹ hoạt động trong lĩnh vực dược bệnh viện.
 
          Hội nghị sẽ tập trung vào các chuyên đề: Dược lâm sàng và thông tin tư vấn thuốc; Giám sát người bệnh dùng thuốc; Hoạt động kê đơn thuốc; Theo dõi và báo cáo ADR; Theo dõi trị liệu; Đấu thầu, cung ứng thuốc; Đảm bảo chất lượng thuốc; Đào tạo liên tục về Dược bệnh viện; Công nghệ thông tin dược; Các kỹ thuật dược bệnh viện; Quản lý dược bệnh viện; Dược cộng đồng; Hoạt động nghiên cứu khoa học và những vấn đề thời sự, cập nhật khác trong công tác Dược bệnh viện. 

          Hội nghị sẽ đón tiếp các đại biểu/ khách mời là các nhà quản lý, lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các  khoa dược, các dược sỹ đến từ  các bệnh viện đóng trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước. Đây cũng là một diễn đàn thiết thực, một kênh truyền thông hiệu quả, giúp các đại biểu trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và có thể quảng bá các thành tựu đạt được, cũng như chia sẻ những khó khăn cần tháo gỡ với các nhà quản lý, các đồng nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực. 
 
Để góp phần vào thành công của Hội nghị chúng tôi trân trọng kính mời đại biểu của quý Đơn vị tới dự.
Hội cũng tổ chức đưa, đón bằng xe ô tô cho các đại biểu  có lộ trình Hà Nội – Hạ Long – Hà Nội  tại một địa điểm chung với thời gian khởi hành phù hợp.

Nhằm giúp Ban tổ chức chủ động trong công tác chuẩn bị và cấp “Giấy chứng nhận đã tham dự hội nghị” đề nghị quý Đơn vị gửi  Bản Đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị bằng file excel (click để tải) vào địa chỉ email: hoangtrongthu2009@gmail.com (có mẫu gửi kèm) trước ngày 13/07/2017. Ban tổ chức sẽ gửi Giấy mời tham dự hội nghị khi có thông tin phản hồi của quý Đơn vị.

 Để biết thông tin chi tiết, xin liên hệ một trong các vị sau: Mr. Hoàng Trọng Thu, M: 0923556886; Mrs. Nguyễn Thị Hồng Thủy, M: 0912183245; Mr. Phạm Minh Hưng, M: 0912173507; Mrs. Nguyễn Thị Liên Hương, M: 0904308406; Mr. Trần Nhân Thắng, M: 0913227469.
          Xin trân trọng cảm ơn!
                                                                                       TM. HỘI DƯỢC BỆNH VIỆN HÀ NỘI
                                                                                                         CHỦ TỊCH HỘI 
 
 
 
Nơi nhận: -  Như trên;                                                                    TS. PHẠM MINH HƯNG 
           - Lưu TTK Hội.