HỘI DƯỢC BỆNH VIỆN HÀ NỘI XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
Land-Conference-2016-Branding-(1).gif


GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ

giay-moi1-(1).jpg


giay-moi1-(2).jpg
giay-moi-3.jpg


Thông tin liên hệ Ban tổ chức:

Mr. Hoàng Trọng Thu
Mobile: 0913 565 314
Email: hoangtrongthu2009@gmail.com 

Ms. Nguyễn Thị Hồng Thủy
Mobile: 0912 183 245
Email: nguyenhongthuybm@yahoo.com