Ban chấp hành Hội Dược bệnh viện Hà Nội và Ban tổ chức trân trọng thông báo Hội nghị khoa học Dược Bệnh viện Hà Nội mở rộng năm 2023 được tổ chức tại:
                         Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sài Gòn Hạ Long
                         Địa chỉ: 168 đường Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
                         Thời gian: Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 8 năm 2023
CAP-NHAT-(1).jpg