Ngày 27/12/2021, Bộ y tế đã ban hành Thông tư số 30/2021/TT-BYT Quy định về hoạt động pha chế thuốc để điều trị người bệnh tại cơ sở khám bênh, chữa bệnh.


          Thông tư đã đưa ra những quy định về các nguyên tắc, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật để bảo đảm thực hành tốt hoạt động pha chế thuốc (không bao gồm thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc y học cổ truyền) phục vụ điều trị người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

        Tiêu chuẩn hành nghề, phạm vi nhiệm vụ của người phụ trách, người trực tiếp pha chế, người thực hiện kiểm tra chất lượng thuốc được cụ thể hóa trong Điều 3 của thông tư này. Bên cạnh đó, khu vực pha chế, bảo quản và kiểm nghiệm thuốc, trang thiết bị sử dụng, cũng như yêu cầu về vệ sinh cũng được liệt kê trong điều 4, 5, 6. Việc xây dựng và chuẩn hóa quy trình, quy định, ghi chép và lưu trữ hồ sơ tài liệu về pha chế thuốc, kiểm soát chất lượng thuốc; kiểm nghiệm chất lượng thuốc cũng được đề cập rõ ràng và chi tiết trong điều 7,8, 9.
           Quy định về pha chế, phân liều các thuốc phóng xạ trong danh mục cho phép sử dụng tại cơ sở khám chữa bệnh cũng được bổ xung trong thông tư này.
          Mọi thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đây.