Ngày 31/7/2021, Bộ y tế chính thức ban hành "Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và hướng dẫn xử trí ban đầu", kèm theo quyết định số 3646/QĐ-BYT. 
Bộ tiêu chí phân loại nguy cơ được ban hành với mục tiêu đánh giá nguy cơ của người nhiễm SARS-CoV-2 để xác định chính xác nhu cầu điều trị, trên cơ sở đó bố trí hợp lý người nhiễm SARS-CoV-2 vào các cơ sở điều trị phù hợp nhằm hướng tới sự hài lòng của người nhiễm SARS-CoV-2, tối ưu hóa nguồn lực và duy trì hoạt động phòng chống dịch hiệu quả. 

Nội dung chi tiết của Quyết định vui lòng xem tại đây.