Ngày 10/09/2021, Bộ Y Tế đã ban hành Quyết định số 4355/ QĐ- BYT đi kèm với " Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19"
Hướng dẫn được ban hành với mục đích giúp phát hiện và phân loại các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng xem tại đây.