Tổ chức y tế thế giới - WHO vừa cập nhật cơ sở dữ liệu vào tháng 9/2021, trong đó có bản Danh mục thuốc thiết yếu lần thứ 22.

Danh sách chi tiết vui lòng xem tại đây.
Bản điện tử vui lòng tra cứu tại đây.
Nguồn: WHO Model Lists of Essential Medicines