Quý khách có thể tải Chapter 4: Medication Management Plan trong Bộ Hướng dẫn hoạt động Dược bệnh viện của Hội Dược sĩ Bệnh viện Úc (SHPA) tại đây

Bản dịch sang Tiếng Việt của Chương này sẽ được cập nhật trong thời gian tới.