Hướng dẫn điều trị năm 2017 của ACC/AHA (Đại học Tim mạch Hoa Kỳ/Hội Tim mạch Hoa Kỳ) tập trung khuyến cáo đo huyết áp đúng kỹ thuật, kiểm soát huyết áp tại nhà và phối hợp điều trị bằng thuốc hạ huyết áp ngay từ đầu. Các thuốc ức chế hệ renin-angiotensin phối hợp cùng thuốc lợi tiểu hoặc thuốc chẹn kênh canxi nên được ưu tiên lựa chọn để khởi đầu điều trị. Tránh khởi đầu điều trị bằng các thuốc chẹn beta cho bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát không có tình trạng mắc kèm cần điều trị bằng nhóm thuốc này.
Hướng dẫn cũng đưa ra phân loại tăng huyết áp mới như sau:
- Huyết áp bình thường: < 120/80 mmHg
- Huyết áp ở mức cao (elevated): huyết áp tâm thu 120-129 mmHg và huyết áp tâm trương <80 mmHg.
- Tăng huyết áp độ 1: huyết áp tâm thu 130-139 mmHg hoặc huyết áp tâm trương 80-89 mmHg (bỏ định nghĩa tiền tăng huyết áp – prehypertention trước đây)
- Tăng huyết áp độ 2: từ 140/90 mmHg trở lên.
Do khó có thể đưa ra một đích huyết áp chung cho mọi đối tượng bệnh nhân, hướng dẫn nhấn mạnh việc cá thể hóa điều trị dựa trên kết hợp đánh giá nguy cơ tim mạch. Bệnh nhân huyết áp từ 130-139/80-89 mmHg vẫn có thể được điều trị bằng biện pháp không dùng thuốc, trừ khi có nguy cơ 10 năm lớn hơn 10% (khuyến cáo sử dụng một thuốc hạ huyết áp đơn độc đi kèm với các biện pháp thay đổi lối sống). Bệnh nhân có huyết áp ở mức từ 140/90 mmHg trở lên và nguy cơ biến cố tim mạch 10 năm cao hơn 10% cần được quản lý tích cực.
Một số vẫn đề được đề cập trong hướng dẫn vẫn gây nhiều tranh cãi và tiếp tục được bàn luận (như về ngưỡng tăng huyết áp, mức nguy cơ, đích huyết áp, theo dõi huyết áp tại nhà và kiểm soát lượng muối ăn). Cũng cần xem xét rằng đây là một hướng dẫn điều trị chung, cần thận trọng và áp dụng một cách linh hoạt khi điều trị và quản lý tăng huyết áp trên một bệnh nhân cụ thể.

Nguồn: Bakris G. và Sorrentino M. (2018), Redefining Hypertension - Assessing the New Blood-Pressure Guidelines, New England Journal of Medicinehttp://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1716193.
Chi tiết bài dịch vui lòng xem tại đây.
Chi tiết Hướng dẫn điều trị ACC/AHA 2017 vui lòng xem tại đây.