Ngày 08 tháng 11 năm 2021, Bộ Y Tế đã ban hành Quyết định số 5155/QĐ-BYT, kèm theo đó là "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em".
Hướng dẫn điều trị bao gồm 10 chương, dài 63 trang chứa các thông tin chi tiêt về đặc điểm lâm sàng, phân loại mức độ bệnh cũng như các biện pháp điều trị và dự phòng cho đối tượng trẻ sơ sinh và trẻ em.
 
 Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem tại dây.