Bản hướng dẫn lần này được xây dựng dưới dạng các tình huống hỏi đáp liên quan đến điều trị các bệnh lý nhiễm trùng do vi khuẩn AmpC-E, CRAB, và S. maltophilia. Tổng hợp từ các buổi hội thảo trực tuyến trên web, các câu hỏi và  trả lời liên quan đến từng chủng vi khuẩn được tập hợp theo ý kiến của 6 chuyên gia lâm sàng hàng đầu hiện đang điều trị các bệnh lý nhiễm trùng. Do dữ liệu thực tế liên quan đến điều trị các tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn vi khuẩn AmpC-E, CRAB, và S. maltophilia vẫn còn hạn chế và đôi khi có xung đột, các chuyên gia được lấy ý kiến đồng thuận để đưa ra các khuyến cáo phù hợp cho từng tính huống cụ thể. Hướng dẫn này áp dụng cho cả đối tượng người lớn và trẻ em.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.