Bộ tài liệu chuyên môn gồm những hướng dẫn cụ thể trong thực hành lâm sàng do bộ phận dược lâm sàng - bệnh viện Vinmec xây dựng nhằm hỗ trợ tra cứu nhanh cho bác sỹ (thuốc an toàn, thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai, danh sách các thuốc không nên nhai nghiền..), điều dưỡng (hướng dẫn pha và bảo quản thuốc sau khi mở lần đầu, danh mục tương hợp - tương kỵ thuốc - dung môi...) tại bệnh viện.

Đồng thời, bộ tài liệu được in ra và đặt tại các khoa phòng, có thể hỗ trợ điều dưỡng trong công tác thẩm định y lệnh (review medication appropriateness) - một trong những tiêu chí quan trọng trong JCI - bộ tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng y tế và an toàn người bệnh mà Vinmec Times City đã đạt chứng chỉ năm 2015 đặc biệt trong những tình huống ngoài giờ hành chính, khi dược sỹ lâm sàng không làm việc thường quy

Bộ tài liệu bao gồm:

1. Hướng dẫn về thời điểm sử dụng thuốc uống
2. Thuốc an toàn cho phụ nữ có thai
3. Danh mục thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai
4. Thuốc chống chỉ định ở phụ nữ cho con bú
5. Thuốc thận trọng cho phụ nũ cho con bú
6. Danh mục thuốc không nên nhai nghiền
7. Hướng dẫn pha và bảo quản thuốc ống sau sử dụng lần đầu tại bệnh viện
8. Quy định về quản lý và sử dụng thuốc cảnh báo cao

Download: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B64MEBQFlE2KOUVPT0VRaUtHek0?usp=sharing