Quý khách có thể tải Chapter 1: Medication Reconciliation trong Bộ Hướng dẫn hoạt động Dược bệnh viện của Hội Dược sĩ Bệnh viện Úc (SHPA) tại đây

Quý khách có thể tải Chương 1: Điều soát thuốc (Bản dịch Tiếng Việt) tại đây.

Cảm ơn Nhóm sinh viên Nghiên cứu Khoa học Bộ Môn Dược Lâm Sàng, ThS.DS. Nguyễn Thị Thảo và ThS.DS Trịnh Trung Hiếu đã giúp Hội Dược Bệnh viện Hà Nội hoàn thành Chương 1 này.


Cảm ơn các bạn và đồng nghiệp đã quan tâm!.