Tư vấn và giáo dục người bệnh là một phần quan trọng của công tác chăm sóc Dược, đặc biệt đối với bệnh mạn tính thường phải điều trị trong thời gian dài thì tư vấn thuốc càng đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao mức độ tuân thủ và khả năng tự kiểm soát bệnh với mỗi người bệnh.
Cung cấp thông tin thuốc là nhiệm vụ cơ bản của người dược sĩ nhằm đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả, đó cũng là một trong những mục tiêu hàng đầu trong công tác điều trị.
Trước thực trạng hiện nay, nhận thức của người bệnh ngày càng cao, tiếp cận nhiều nguồn thông tin nên nhu cầu được cung cấp thông tin thuốc (TTT) ngày càng toàn diện, chính xác. Mặt khác, bệnh mạn tính có số thuốc trong đơn lớn làm tăng nguy cơ xảy ra tác dụng không mong muốn (ADR), tương tác thuốc, không tuân thủ điều trị gây khó khăn để sử dụng thuốc hợp lý. Mặt khác, công tác TTT tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí mới tập trung cho cán bộ y tế, hoạt động TTT cho NB còn rất khiêm tốn và hạn chế. Hàng tháng tỷ lệ người bệnh mắc bệnh lý mạn tính có lĩnh thuốc tại khu vực Cấp phát thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) chiếm 80-85% tổng số đơn được phát, trong đó bệnh lý tim mạch chiếm 55-60% số đơn, số lượng thuốc trong mỗi đơn nhiều (trung bình từ 4-6 thuốc).
Để đánh giá nhu cầu nội dung TTT của người bệnh tại khu vực cấp phát thuốc BHYT bệnh viện, chúng tôi tiến hành khảo sát tỷ lệ hài lòng của người bệnh tim mạch về hoạt động TTT tại quý I/2019, các vấn đề người bệnh không hài lòng và cần cung cấp gồm:
   + Thiếu dược sĩ đại học tư vấn sử dụng thuốc cho người bệnh.
   + Tờ HDSD thuốc chưa có đầy đủ thông tin cho người bệnh.
   + Đơn thuốc được kê nhiều thuốc, dẫn đến người bệnh không nắm được thông tin từng thuốc.
   + Chưa có nhiều thông tin cho người bệnh tham khảo tại khu vực chờ lĩnh thuốc BHYT.
   + Các hình thức truyền tải thông tin thuốc cho người bệnh còn hạn chế.
 
Từ thực trạng trên chúng tôi đưa ra giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ hài lòng của người bệnh:
 

  1. Nội dung giải pháp
  • Xây dựng tờ tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc (HDSD) của từng thuốc tim mạch
  • Gắn tờ HDSD lên từng loại thuốc
  • Xây dựng poster, tờ rơi về nội dung HDSD thuốc có hình ảnh (gồm các nội dung: tên thuốc, nồng độ/hàm lượng, chỉ định chính, ADR và một số lưu ý khi dùng thuốc) (File đính kèm chia sẻ với các bệnh viện về tờ PIL tại đây)
  • Tập huấn nâng cao năng lực cung cấp TTT cho dược sĩ trung học
  • Khảo sát, đánh giá lại hiệu quả (Slide báo cáo cải tiến chất lượng thông tin thuốc cho người bệnh đính kèm tại đây)