Bộ y tế đã chính thức ban hành quyết định số 5762/QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021, kèm theo đó là  02 chương trình chi tiết về đào tạo liên tục dược lâm sàng:
  1. Chương trình đào tạo liên tục về dược lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  2. Chương trình đào tạo liên tục về dược lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

          Chương trình đào tạo liên tục về dược lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh và chữa bệnh, thời lượng 120 tiết (34 tiết lý thuyết, 86 tiết thực hành), với mục tiêu hướng tới giúp người học có khả năng triển khai được một số hoạt động dược lâm sàng cốt lõi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm:
  1. Các hoạt động dược lâm sàng tại khoa Dược (Xây dựng danh mục thuốc; Phân tích sử dụng thuốc; Thông tin thuốc; Cảnh giác dược tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) 
  2. Các hoạt động dược lâm sàng tại khoa lâm sàng, khoa, phòng khám bệnh và nhà thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Khai thác tiền sử dùng thuốc/Điều soát thuốc; Xem xét sử dụng thuốc; Tư vấn sử dụng thuốc; áp dụng trên bệnh nhân điều trị nội trú và bệnh nhân điều trị ngoại trú
          Để thực hiện mục tiêu trên, chương trình được thiết kế bao gồm 06 chuyên đề, mỗi chuyên đề tương ứng với một hoạt động dược lâm sàng cốt lõi, với các mục tiêu cụ thể chuyên biệt cho từng hoạt động, cụ thể như sau:
  • Chuyên đề 1. Xây dựng danh mục thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • Chuyên đề 2. Phân tích sử dụng thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • Chuyên đề 3. Thông tin thuốc trong thực hành lâm sàng
  • Chuyên đề 4. Hoạt động cảnh giác dược tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  • Chuyên đề 5. Thực hành dược lâm sàng trên bệnh nhân điều trị nội trú
  • Chuyên đề 6. Thực hành dược lâm sàng trên bệnh nhân điều trị ngoại trú
Mục tiêu và chương trình cụ thể của từng chuyên đề, vui lòng tham khảo tại đây.